2014 Varsity Girls' Soccer v. Middlebury 10-11-14 - RiceMemorialHighSchool