2013-2014 Girls' Prep Hockey v Nichols 12-7-13 - RiceMemorialHighSchool