2013-2014 Girls' Prep Hockey v OHA 11-24-13 - RiceMemorialHighSchool