2012-2013 Boys' Varsity v Stowe 01.19.13 - RiceMemorialHighSchool