2012-2013 Boys' Varsity v Middlebury 12.22.12 - RiceMemorialHighSchool