2014-2015 Boys' Varsity v Stowe 12.06.14 - RiceMemorialHighSchool