2013 Varsity Field Hockey vs Middlebury - RiceMemorialHighSchool