2017 Varsity vs. Middlebury - RiceMemorialHighSchool