2016 Varsity Baseball vs Middlebury 04.30 - RiceMemorialHighSchool